En Teori

En Teori

Ljud och ljuskänslighet

Varför långvarig?

Varför kan hjärntröttheten bli långvarig?

Att vara hjärntrött direkt efter en skallskada, stroke eller annan sjukdom i nervsystemet är förståeligt för de flesta, men hur kommer det sig att tröttheten blir kvar och dessutom blir långvarig hos vissa människor även efter det att skadan eller sjukdomen är synbarligen läkt? Idag finns ingen förklaring på detta. 

Eftersom hjärnskadans omfattning, lokalisation, personens ålder eller kön, inte verkar ha betydelse för risken att hjärntröttheten blir långvarig, kan man undra om det finns riskfaktorer redan före insjuknandet eller skadan hos de personer där hjärntröttheten blir långvarig. Flera studier talar för att personer som lider av depression och ångesttillstånd före skadan i större omfattning drabbas av långvariga problem efter skadan. Finns problem innan insjuknandet blir det ofta mer tydligt och besvärande efter insjuknande och därmed ger det en ökad belastning om hjärntrötthet finns. Även ärftliga faktorer har visats ha betydelse. Personer med en speciell genuppsättning av apolipoprotein epsilon 4 allelen har visats löpa större risk för att utveckla långvariga problem med neuropsykologiska funktionsnedsättningar efter hjärnskada. Det kan också finnas många andra faktorer som har betydelse för  att hjärntröttheten kan bli långvarig. Det verkar också att personer som har varit med om flera skallskador har större risk att utveckla hjärntrötthet.