Hur Hjärnan Fungerar

Hjärnan sorterar bland alla intryck

Hjärnan utsätts hela tiden för intryck och impulser från syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Om all denna information skulle bearbetas, skulle hjärnans energiomsättning inte räcka till. 

För att klara informationsinflödet finns olika inbyggda filter, som avgränsar vilken information som passerar upp till hjärnbarken och medvetandet och vilken information som stoppas på vägen. Det finns en ansamling nervceller i hjärnstammen, vilka har till uppgift att hålla hjärnbarken ”vaken” för intryck. En annan filterfunktion finns i thalamus som består av ansamlingar av nervceller djupt inne i vardera hjärnhalvan där informationen från våra sinnen passerar för att komma vidare till hjärnbarken. Basala ganglierna, som är ett reglersystem för bl.a. rörelser, men även för mentala funktioner, anses också ha filterfunktioner. Ett signalämne som anses viktigt i filterfunktionen är dopamin. 

Vid skada i nervsystemet påverkas filtersystemen, som blir mindre effektiva och därmed kommer mer information att nå upp till och belasta högre hjärnområden. Personen störs mer av ljud och ljus.