Om Oss

Om Oss

Kontakt

Lars Rönnbäck har en bakgrund som neurobiolog med intresse av hjärnans stödjeceller, de sk gliacellerna. Lars Rönnbäck har arbetat med metodik för att försöka förstå signaleringen mellan hjärnans celler, inte minst mellan nervceller och gliacellerna. Med denna kunskap har Lars Rönnbäck formulerat en hypotes om uppkomsten av den mentala uttröttbarheten, där svikt av hjärnans gliaceller, fr.a. astrogliacellernas omhändertagande av glutamat, står i centrum.

Birgitta Johansson är specialist i neuropsykologi, och har även en neurobiologisk bakgrund. I kontakten med alla människor som haft en skallskada, stroke eller andra neurologiska sjukdomar har uttröttbarheten varit ett centralt problem. Förståelsen för hur stor betydelse uttröttbarheten har, både för ett fungerande arbetsliv som för de vardagsnära relationerna har vuxit fram. Forskningen vi bedriver idag ger möjlighet att förena den kliniska erfarenheten med neurobiologi och neuropsykologi.