Hur Hjärnan Fungerar

Några signalämnen i hjärnan

Glutamat är ett viktigt signalämne för informationsintag, informationsbearbetning och lagring av information i minne. Glutamatsignaleringen går till så att glutamat frisätts från nervcellsändar (presynaptisk terminal) och påverkar receptorer, ett slags nyckelhål där glutamat passar, på mottagande nervceller varvid signalen kan föras vidare inom cellnätverken. Astrocyterna, vars utskott omger synapserna, tar hand om glutamat så fort det har gjort sin effekt, och gör därmed ren synapsen för att göra det möjligt för nya signaler att passera.

Andra signalämnen är GABA, dopamin, histamin, adrenalin, noradrenalin, acetylkolin och serotonin. Dessutom finns ett stort antal peptider, hormoner och cytokiner, alla med stor betydelse för att nervsystemets funktioner ska fungera.