Om Hjärntrötthet

Snabb förlust av mental energi

Vid hjärntrötthet avtar den mentala energin och orken mycket snabbare och kraftigare än vad som är normalt efter mentala aktiviteter. Det kan även märkas av efter fysisk aktivitet. Ibland uppstår en fullständig utmattning snabbt och utan förvarning.

Att samtala med andra människor är ofta mycket ansträngande för den som är hjärntrött. Det är mycket som ska bearbetas och det kräver att det som sägs av olika personer ska registreras och bearbetas, även miner, gester och undermeningar. Fokus i samtalet kan också skifta och växla kring olika teman.

Att läsa en bok eller se på TV kan också vara ansträngande. Text med mycket detaljer och fakta blir mer krävande. Det samma gäller TV-program. Många har också en långsammare läshastighet. Det är också ofta svårt att minnas det man läst och textstycken får läsas om flera gånger. Många gör också mer stavfel. 

En annan vardagsaktivitet som kan vara mycket ansträngande är att handla.

Mental återhämtning

Vid hjärntrött finns även en sämre förmåga till mental återhämtning. När inte återhämtningen fungerar väl ökar hjärntröttheten över tid. Det kan gälla över dagen, men även under längre tid.

Sämre koncentrationsförmåga 

Koncentration och uppmärksamhet handlar om att kunna behålla fokus på det som görs över tid, kunna fokusera på det som är viktigt men också att sortera bort brus och att kunna växla uppmärksamhet mellan olika saker. Vid hjärntrötthet tappar man lätt fokus på vad som ska göras och störs lätt av annat som dyker upp, som ljud- och synintryck men även tankar. Personen blir överöst av intryck. 

När koncentrationsförmågan brister blir det mer ansträngande att följa med i allt som sker runt omkring. Det kan bli ansträngande att delta i samtal, läsa tidningen och titta på TV. Ju mer detaljer att hålla reda på, desto svårare. 

Hjärntröttheten varierar

Den mentala tröttheten varierar oftast under dagen. För många, men inte alla, fungerar det bäst på morgonen och sämst på eftermiddagen och kvällen. Variation mellan dagar och under längre tid kan också förekomma och kan oftast kopplas samman med aktivitetsnivån. 

Minnesproblem

Minnet upplevs ofta vara försämrat, men fungerar ofta bra när det testas. Däremot är det vanligare att händelser och vad som sägs, inte uppmärksammas tillräckligt väl. Starka upplevelser av glädje och ilska är lättare att minnas, medan det diffusa, som snabbt flimrar förbi, lättare missas. Inlagring av information blir sämre ju mer uttröttad personen är. 

Tanketröghet

Tanketröghet, som att det tar längre tid att komma till slutet av tanken och att tänkandet i sig går långsammare, är också ett vanligt symptom. Det kan t ex ta längre tid att läsa och för en del kan det vara svårt att hinna med att läsa textremsan på TV. 

Försämrad förmåga att komma igång och ta initiativ

Det är vanligt att det är svårare att komma igång med aktiviteter, även om viljan finns. Det gäller både det som är krävande, men även det vardagliga och enkla kan vara svårt.

Känslosamhet och irritabilitet

Det är vanligt att bli berörd och falla i gråt, även för saker som inte är så engagerande. Många blir också lätt irriterade, även på småsaker. Men det går snabbt över. 

Stresskänslighet

En ökad känslighet för stress är mycket vanligt. För många kan det vara svårt att planera och strukturera sin dag och organisera det som ska göras. Det går bra att göra en sak i taget och i sin egen takt, men om flera saker ska ordnas samtidigt blir det kaos och stress. Egna krav på att klara av och vara duglig ger också stress, frustration och missmod.

Sömnproblem

Både ökad och minskad sömn kan förekomma. En del sover mer än normalt och kan även sova på dagen. För andra blir sömnen kortare och de sover ofta mer oroligt och vaknar oftare. Sömnkvalitén är inte god.

Medicinering för att förbättra sömnen kan också behövas.

Ljud- och ljuskänslighet

En ökad känslighet för ljud och ljus kan förekomma. Ljud och/eller ljus upplevs starkare och kan vara obehagligt. 

Huvudvärk

Många har problem med huvudvärk och huvudvärken blir ofta mer besvärande efter aktiviteter som kräver mycket koncentration. Även yrsel, balansproblem och illamående kan förekomma när man gått över sin gräns för vad man orkar.