Utredning

Vi har använt MFS länge nu, både i forskning och på mottagningar där vi möter patienter som besväras av hjärntrötthet efter olika sjukdomar som påverkar hjärnan. Även personer med utmattningssyndrom känner igen sig. MFS ger en god överblick över läget och är mycket användbar för att följa hur det utvecklas över tid. Blir det bättre eller sämre?

Blå linje och grönt område visar vad som är normalt när man besvarat frågorna i Mental Fatigue Scale (MFS). Röd och grön linje är över det som är normalt. Om det blir bättre (läker, anpassningar, behandling som lindrar) kan det bli som den gröna linjen. Gör man mer än vad man har mental energi till blir det sämre, som den röda linjen.

Länk till skattningsskalan att klicka på.

MFS finns också som app i mobilen. Sök på hjärntrötthet eller mental fatigue.