Utredning

När livet drastiskt förändras och man inte känner igen sig och det inte fungerar som man är van vid, kan nedstämdhet och oro öka i intensitet. Det finns en ökad risk att depression och ångest utvecklas efter skallskada och sjukdomar i nervsystemet. För en del kraschar livet och livssituationen blir svår att hantera. 

Depressionen och ångest kan behandlas. Antidepressiv medicinering och psykologisk behandling kan ge en god hjälp vid depression. Detta gäller även ångest. Anti-depressiv medicinering i låg dos kan även hjälpa för känslosamhet och irritabilitet, men hjälper inte mot uttröttbarheten.

Det är viktigt att särskilja hjärntrötthet och depression. Båda symtomen kan förekomma var för sig men även samtidigt. Det finns flera symtom som överlappar men kärnsymptomen för de båda tillstånden är olika. 

Vid hjärntrötthet finns en tydlig uttröttbarhet som är relaterad till mental aktivitet. Viljan finns, men överstiget ofta det som är möjligt att göra. Tröttheten varierar över dygnet, återhämtningen är lång och vila hjälper. 

Vid depression finns en nedstämdhet och minskat intresse för omgivningen och att känna glädje. Tröttheten är mer konstant över dygnet.