Behandling

Behandling

Strategier

Återgång i arbete/studier

Mediciner 

Mindfulness

Stor hänsyn måste tas till den mentala uthålligheten. Det ska hålla över en hel arbetsdag, och nästa dag och nästa vecka och kommande månad. Ibland tar det lång tid innan det fungerar och för några kommer det aldrig att bli möjligt. 

All form av arbete och studier tar mycket energi. Allt arbete är fyllt av intryck och kräver tänkande och koncentration. Dessutom måste de flesta arbeten utföras inom en viss tid, vilket ställer krav på effektivitet. Det handlar inte om kompetensnivå och utbildningsnivå. 

Få arbeten är idag lugna och ger utrymme till vila och återhämtning under arbetspassen. Förväntningarna är stora, både från arbetsgivare och arbetskamrater, men även från individen själv. 

För en del kan det vara bra att prova på ett annat arbete för att inte falla in i gamla vanor som gör att kraven snabbt blir för höga, dels från individen själv men även från arbetskamrater och arbetsgivare. Det kan också vara bra med nya arbetsuppgifter om det gamla arbetet eller arbetsplatsen inte fungerade på ett sätt som kan bli uthålligt eller anpassas till för personen. 

Det är ofta bra att återgå till arbetsuppgifter som man har rutin på och erfarenhet av. Det tar mycket energi att lära sig nya arbetsuppgifter. Kom ihåg att det inte är en fullt frisk person som ska komma tillbaka i arbete, utan en som delvis är frisk, kanske till 25 %. Det är lika krävande att återuppta studier.

Om återgång till arbete påbörjas för tidigt och att arbetstiden ökas på för snabbt kan det resultera i total utmattning och rehabilitering behöver startas om. 

Hur arbetsdagarna ska läggas upp beror också på hur lång resa det är till arbetet, då resan i sig kan ta mycket energi. Det kan behövas vila efter resan till arbetet. Sorlet i en matsal kan för en del bli det som tar mest energi. 

Det viktiga vid återgång till arbete är att lägga upp ett individuellt schema som kan ge bästa möjliga arbetsåtergång. Att arbeta varje dag kan vara möjligt och lämpligt för några, men för många är en dags vila mellan arbetsdagar viktig för återhämtning.

Exempel på hur ett veckoarbetsschema kan se ut:

ndagTisdagOnsdagTorsdagFredag
25 %4 timVila3 timVila3 tim
50 %5 tim5 timVila5 tim5 tim