Behandling

Att använda strategier som gör att man hushållar med sin mentala energi är alltid viktigt. Strategier är också möjligt att snabbt lära sig och kunna dra nytta av.  Nedan finns lite tips på strategier, se dessa som exempel.

Hjärnvila och aktivitet

Hjärntrötthet kräver alltid god hjärnvila och att man är energismart. Tänk alltid efter själv, vad mår jag gott av, när är det lugnt i huvudet och vad ger mig energi. Men däremellan måste roliga aktiviteter finnas med, även om de tar energi. Detta behövs för det allmänna välmåendet. 

Ta regelbundna pauser under en aktivitet. Eftersom det ofta är svårt att känna av sin energinivå behövs paus och vila regelbundet, även innan hjärntröttheten gör sig påmind. Längre hjärnvila under dagen och korta regelbundna pauser under en aktivitet kan vara av godo. Men hur mycket och hur ofta måste anpassas till var och en. Att ställa en timer som påminner om vila kan vara hjälpsamt i början.

Eftersträva aktivitet kortare stunder, ta paus eller byt aktivitet till något vilsamt (blå linje över dagen) även om det känns bra. Det kan göra att det på sikt blir bättre med hjärntröttheten (blå streckad linje). Att aktivera sig långa stunder och bli utmattad tar lång tid att återhämta sig från (röd linje över dagen) och pressar man sig kan hjärntröttheten förvärras över tid (röd streckad linje).

Sömn är alltid god hjärnvila, men för en del är det svårt att komma till ro. Vad som är vilsamt får var och en utforska. Naturpromenader, hantverk, trädgårdsarbete, fotografering, fågelskådning, meditationer och yoga är bara några exempel på aktiviteter som kan ge lugn.

Skynda långsamt och var noga med att energin håller över tid, och då handlar det om månader och år. Tyvärr fungerar det inte att träna upp sin mentala energi genom att anstränga sig mer med tankekrävande aktiviteter.

Planering

Att hushålla med energin kräver planering. Planering ger överblick och framförhållning och skapar lugn. Det blir även tydligt om det blir för många aktiviteter under dagen och under veckan. 

Ljud och ljus

Hörselskydd eller hörselproppar kan lindra mot höga ljud. Solglasögon eller andra färgade glas, skärmmössa och att släcka besvärande lampor lindrar mot starkt ljus. Det kan spara energin så att det finns energi kvar till det som är viktigt. 

Möten och att umgås med andra

För att orka med möten och att sociala aktiviteter kan vila innan behövas.

Det kan också vara bra att säga till före mötet eller middagen att man bara orkar delta en kortare stund eller att man behöver gå ifrån en stund och vila.

Viktiga möten bör ske på en tid på dagen när man är som piggast. På mötet kan man be någon föra minnesanteckningar. Be gärna någon att följa med för att efteråt kunna prata om vad som sades och om beslutades. 

Göra inköp

Välj affärer som är lugna och handla när det är lite folk. Det kan också vara klokt att inte besöka för många affärer åt gången.  Att handla via internet kan vara lugnare. 

Att resa

Det är ofta tröttande att åka kollektivt och att åka bil ger också mängder av synintryck. Minimera intrycken så gott det går.

För en del kan det vara vilsamt att åka iväg, bort från kraven som ”sitter i väggarna” hemma. Att då vistas ett tag i en helt ny lugn miljö utan krav kan fungera bra, men för andra är det mycket svårt att resa iväg. 

Läsa och skriva

Att läsa är tröttande för de flesta som besväras av hjärntrötthet. Försök att läsa korta stunder, läs om, läs långsamt.

Ofta fungerar det bättre med ljudböcker. 

Bildskärmar är ofta extra ansträngande att läsa på (flimrar, 60 bilder/sekund).

Irritabilitet och gråtmildhet

Irritabilitet och gråtmildhet kan behandlas med låg dos av antidepressiv medicin, till exempel SSRI, om behov finns. Det är också av värde att förstå att irritabilitet och gråt kan bli bättre när energin ökar. Anhöriga och nära vänner behöver förstå och vara delaktiga för att lindra onödiga konflikter.

Sömn

Sömnen är viktig för återhämtningen. Problemet för personer med hjärntrötthet är att de kan vara ”uppe i varv” efter dagens aktiviteter och dessutom ofta ha en inre oro som gör det svårare att sova. Att varva ner i god tid innan det är dags att sova rekommenderas. Generellt är det bra att vara försiktig med kaffe och alkohol alltför sent på kvällen. 

Om man trots försök med god sömnhygien inte får ordning på sömnen kan man ta till läkemedel. Inte heller här finns något läkemedel att rekommendera för personer med hjärntrötthet, utan i samråd med sin behandlande läkare får man prova sig fram. 

Mat

Det saknas forskning om hur kosten påverkar hjärntrötthet. Att äta regelbundet och med en väl sammansatt kost som ger energi under längre tid är viktigt för alla men kanske ännu viktigare för personer som lider av hjärntrötthet. Ett ökat sötsug är vanligt, och med det risk för att vikten ökar.

Fysisk aktivitet

Det talas i dag ofta om hur viktigt det är med fysisk träning för hjärnan och det är det med all säkerhet, men vid hjärntrötthet, när hjärnan inte fungerar normalt fungerar inte fysisk träning på samma sätt som för en frisk hjärna. 

Måttlig fysisk träning, som promenader eller kanske lite mer ansträngande aktivitet, kan för många vara välgörande. Hur fysisk aktivitet bör utformas vid hjärntrötthet har vi bristande kunskap om i dag. 

Om träningsintensiteten blir allt för hög kan hjärntröttheten förvärras. Så vad man än gör, måste det göras lagom och det är olika för var och en.Det är viktigt att träffa sina vänner, men det går kanske inte att träffa så många åt gången. För att orka över tid måste man prioritera och finna en balans mellan att må bra och hur mycket energi det får kosta.