Utredning

Utredning

Mental Fatigue Scale

Om du fått en hjärnskakning

Depression och ångest

Vad kan hända?

En skallskada kan uppstå genom en direkt skada efter att huvudet med kraft slår i något. Hjärnan skakas runt, stöter emot skallbenet. Det kan bli skador på andra ställen än just där slaget träffade och även skador på nervbanor (axoner) som tänjdes ut i samband med häftig acceleration och inbromsning, och ibland också till följd av rotationer. Man vet att mycket händer i hjärnan: en inflammation uppstår; det blir förändringar i hjärnans ämnesomsättning och signaleringen mellan nervcellerna rubbas. Detta även efter en ”lindrigare” skallskada som hjärnskakning. Oavsett svårighetgrad kan det utvecklas på ett liknande sätt i ett längre tidsperspektiv.

Vad ska du göra?

  • Uppsök alltid läkare akut.
  • Efter en skallskada ska du ta det lugnt. Hjärnan behöver vila.
  • Återgå långsamt och gradvis till dina vardagliga aktiviteter. Gör inte mer än vad du känner fungerar bra. Har du överansträngt dig, blir du lättare trött. 
  • Om du har problem kvar efter 4 veckor, ska du kontakta sjukvården. Det är viktigt att det görs en utredning av både läkare och neuropsykolog som kan testa olika funktioner. Du behöver också får hjälp med behandling och vad du kan göra som underlättar. Att använda sin energi på ett energismart sätt är viktigt, men det kan vara svårt att komma på knepen själv.

Hur kan det bli?

I början efter en hjärnskakning förekommer ofta huvudvärk, yrsel, illamående och stor trötthet. Problemen avtar för det mesta undan för undan inom några dagar eller veckor. De flesta tillfrisknar och livet blir som vanligt igen.

För en del blir problem med framförallt hjärntrötthet, koncentrationssvårigheter, ljud- och ljuskänslighet, huvudvärk och yrsel kvar under längre tid. Tröttheten varierar och ofta ökar tröttheten under dagen. Det tar också längre tid än normalt att återfå sin mentala energi.

Det som vi ofta tycker är avkopplande kan vara mycket påfrestande för en hjärna som inte är i balans. Det kan vara mycket tröttande att se på TV, läsa en bok eller att samtala. När du gör detta, måste du koncentrera dig på allt som händer för att följa med och efter en skallskada tröttar detta hjärnan.