En Teori

En Teori

Ljud och ljuskänslighet

Varför långvarig?

Kan vår hypotes även förklara ljud- och ljuskänslighet vid hjärntrötthet?

Hjärnan har begränsningar i hur mycket som kan bearbetas och medvetandegöras åt gången. Därför behövs välfungerande sorteringssystem. Vid upprepning av information, kommer nervceller i den friska hjärnan efter ett tag att minska sin intensitet i signaleringen eftersom t.ex. ljudet känns igen. Man talar om adaptation av signaleringen. Detta fungerar inte för hjärntrötta. De beskriver att allt tas emot och känns igen, viktigt som oviktigt, och att det blir mycket tröttsamt och svårt att hantera alla intryck. Signaleringen adapterar inte varför de drabbade blir mycket lättstörda och de kan inte behålla fokus. 

Om astrocyternas omhändertagande av glutamat är nedsatt, innebär det att inkommande information blir mer ospecifik och uppfattas som ny. Det filtreras då inte bort utan når upp till högre hjärncentra för bearbetning. Det är så som många hjärntrötta upplever och störs av ljud hela tiden. Det är i sammanhanget viktigt att vi är medvetna om att vi idag känner till mycket lite av hjärnans arbetssätt.