Utredning

För att kunna ge bästa möjliga behandling vid hjärntrötthet är en noggrann utredning nödvändig. Tidig behandling och information kan lindra och hindra onödigt lidande som ofta uppstår när hjärntröttheten ger upphov till frustration och förtvivlan. 

En medicinsk utredning behövs för att utesluta andra diagnoser och underliggande problem. Det kan finnas olika orsaker, som sjukdom eller skada som påverkat hjärnan, men även t ex depression, smärta, kognitiva nedsättningar och andra sjukdomar. 

För med detaljerad information: https://www.internetmedicin.se/page

Skattningsskalan Mental Fatigue Scale (MFS) kan ge en bra vägledning (se länk till MFS under Utredning). Om summapoängen på MFS blir över 10,5 poäng (dygnsvariationen ska inte räknas in i totalsumman) finns misstanke om problem med hjärntrötthet. Då behöver man se över sin livssituation med arbete och fritid (läs vidare under Behandling). MFS har också ett terapeutisk värde som hjälp för enskilda personer att få en förklaring till de olika symptom som ofta förekommer. 

Neuropsykologisk utredning är av värde för bedömning av kognitivt status hos en person som lider av hjärntrötthet. Vid hjärntrötthet utan andra kognitiva nedsättningar kan neuropsykologisk utredning främst visa nedsatt bearbetningshastighet och nedsatt uppmärksamhet, men i många fall utfaller neuropsykologisk utredning med resultat helt inom det normala. Det saknas idag ett tydligt neuropsykologiskt test för att visa att personen lider av hjärntrötthet. Personerna klagar ofta över att de blev rejält uttröttade efter testningen och att återhämtningen var lång. Detta är viktigt att notera.En arbetsterapeutisk utredning av aktivitetsnivån är ofta av stort värde och kan ge individen en god insikt i hur det fungerar. Detta blir också en god hjälp för planering av behandling och strategier som kan användas.

Det är mycket viktigt att utreda hur den mentala energin räcker över tid.

Det måste vara möjligt att gång på gång utföra en aktivitet. Man måste orka över hela arbetsdagen och hela arbetsveckan och över månader och år.