Om Hjärntrötthet

Om Hjärntrötthet

Vanliga symptom i korthet

Om att vara hjärntrött

Hur känner man igen hjärntrötthet

 • Hjärntröttheten har varat minst 1 månad.
 • Summa på Mental Fatigue Scale 10,5 poäng och över (se vidare under Utredning)

Typiska symptom

 • Onormalt snabb förlust av mental energi vid tankearbete
 • Onormalt lång återhämtning av mental energi efter uttröttning
 • Sämre koncentrationsförmåga över tid
 • Hjärntröttheten varierar – ofta bättre på förmiddagen och sämre senare under dagen, även variation mellan dagar och över längre tid

Dessutom ofta

 • Subjektiva minnesproblem
 • Tanketröghet
 • Svårt att komma igång med en aktivitet
 • Känslosamhet och irritabilitet
 • Stresskänslighet
 • Sömnproblem
 • Ljud- och ljuskänslighet
 • Huvudvärk om man gjort alltför mycket

Det kan vara bra att känna till att dessa symtom ofta förekommer samtidigt. Blir det sämre eller bättre förändras flera av symptomen.