Behandling

Mindfulness handlar om hur vi kan hantera våra liv på ett mer välgörande sätt. Meditationer som är en del av mindfulness ger möjlighet att stanna upp, lugna ner och vara i det som är just nu, med tankar och känslor. När vi stannar upp, blir det tydligt hur det är och vi kan bättre förstå vad vi behöver. 

Det finns olika mindfulness-kurser att välja mellan. Det är viktigt att ledaren har kompetens att möta människor med problem. 

Kom ihåg att mindfulness aldrig ska bli kravfyllt och upplevas stressigt. Det är avsikten med övningen som avgör hur det blir. Det är ingen prestation!

MBSR-programmet 

Vi har i forskning arbetat med mindfulness för hjärntrötthet och har använt programmet MBSR (mindfulness-baserad stressreduktion). Mycket forskning finns om MBSR och det är ett program med tydliga riktlinjer för innehållet och för att upprätthålla kvalitén i hur det lärs ut.

MBSR är en kurs med veckovisa träffar åtta gånger 2–2,5 timmar per gång, beroende på antal deltagare och dessutom en heldag mellan träff 6 och 7. MBSR baseras på meditationer, reflektionsstund och hemövningar. MBSR-programmet utförs i grupp.

För dem som så önskar finns olika fördjupningsprogram och program som har compassion, eller på svenska medkänsla, i centrum. 

MBSR vid hjärntrötthet

Vår forskargrupp har i studier funnit att mindfulness kan lindra hjärntrötthet och att förhålla sig till sin livssituation och att bli mer tillåtande och vänlig mot sig själv. 

Meditation och stanna upp behöver vi öva, på samma sätt som vi i dag tar oss tid för fysisk träning. 

Deltar man i ett MBSR-program är meditationerna lite längre, cirka 45 minuter vilket ger tid till att hinna lugna sig och vara i stillhet ett tag. Vi fann också att det även var möjligt att klara av heldagen som ingår i MBSR-programmet även om man är hjärntrött. 

För många är det gott med hjärnvilan som meditationerna ger, men även att lugna ner sig genom att göra saker långsammare, t ex gå en stund långsamt. 

MBSR kan också vara hjälpsamt för att bättre förstå sina beteendemönster och att kunna agera på ett alternativt sätt så att stress och oro kan lindras. 

I lugnet, i meditationen kan nya insikter växa fram. Och som i allt annat i mindfulness får man ta det som det blir. Såhär blev det i dag!

En betydelsefull del i MBSR-programmet är också att man delar upplevelser och lär av varandra. Att dela upplevelser är ofta en förbisedd del i behandlingsprogram, men kan bidra till att man inte känner sig lika ensam, känner igen sig i andra och även kan dela glädje med andra. 

Det går inte att göra underverk. Mindfulness gör inte deltagarna friska, men livet kan fungera bättre och det kan bli möjligt att välja nya vägar och sätt att hantera situationer. Med MBSR får man en ”verktygslåda” som kan användas på olika sätt, allt efter behov.

Mindfulnesskurser och mer information om mindfulness och MBSR programmet: www.mindfulnessapoteket.se