Forskning

Forskning

Publikationer

Pågående forskning

Bedömning av arbetsförmåga vid hjärntrötthet 

Utveckla en screeningmetod för bedömning av arbetsförmåga vid hjärntrötthet. Detta kommer att studeras för personer som har eller har haft hjärntrötthet efter utmattningssyndrom, förvärvad hjärnskada eller sköldkörtelsjukdom.

Mindfulnessbehandling

Utvärdering av internetbaserad vägledd mindfulnesskurs (MBSR) efter förvärvad hjärnskada och om det kan vara möjligt att påverka livskvalité och hjärntrötthet.

Energitillgång vid hjärntrötthet

Energiupptag i hjärnan vid hjärntrötthet efter en traumatisk skallskada studeras med FDG-PET och relateras till hjärntrötthet och kognitiv funktion.