Forskning

Forskning

Publikationer

Pågående forskning

Vill du delta i en forskningsstudie?

Det är en utvärdering av en gruppbaserad Hjärntrötthet och Mindfulnesskurs 

Vi söker dig i åldern 18-65 år som lider av hjärntrötthet efter förvärvad hjärnskada (stroke/lindrigare stroke, traumatisk skallskada/ hjärnskakning, hjärn- och hjärnhinneinflammation) eller multipel skleros. 

Syftet med studien är att undersöka om Hjärntrötthetskursen kan lindra hjärntrötthet och ge ökad förmåga att hantera livssituationen. I kursen ingår information om hjärntrötthet, sätt att hantera sina besvär och meditationer. 

Kursen ges i grupp vid 6 tillfällen med två veckors mellanrum i lokal i Göteborg.  Mellan träffarna övar man på egen hand och gör meditationer och hemövningar som är ca 45 min/dag. Testningar görs före och efter kursen. Gäller även kontrollgruppen.

En grupp lottas till Hjärntrötthetskursen och en grupp blir kontrollgrupp som fortsätter att göra som vanligt. Kontrollgruppen erbjuds kursen efteråt om önskemål finns. 

Forskningsprojektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten.

Vill ha mer information om kursen kontakta: 

Birgitta Johansson, psykolog, specialist i neuropsykologi, docent vid Sahlgrenska Akademin, och universitetssjukhusöverspykolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

031-342 5021 eller birgitta.johansson@neuro.gu.se

Bedömning av arbetsförmåga vid hjärntrötthet 

Utveckla en screeningmetod för bedömning av arbetsförmåga vid hjärntrötthet. Detta kommer att studeras för personer som har eller har haft hjärntrötthet efter utmattningssyndrom, förvärvad hjärnskada eller sköldkörtelsjukdom.

Mindfulnessbehandling

Utvärdering av internetbaserad vägledd mindfulnesskurs (MBSR) efter förvärvad hjärnskada och om det kan vara möjligt att påverka livskvalité och hjärntrötthet.

Energitillgång vid hjärntrötthet

Energiupptag i hjärnan vid hjärntrötthet efter en traumatisk skallskada studeras med FDG-PET och relateras till hjärntrötthet och kognitiv funktion.